top of page
Zeichenfläche-1-8.png

Davranış Kuralları

Müsiad_Logo.png
Müsiad_Logo.png

Kulüp kültürü

Kültürel, devlet ve ulusal bağımsızlık, eşitlik ve adalet temelinde MÜSIAD Berlin'in dernek kültürünü belirler. Ayrıca, dernek toplumsal kutuplaşmaya karşı durur, yabancı düşmanlığına karşı çıkar ve her türlü aşırıcı ideolojiden uzak durur. Yönetim kurulundaki yüksek kadın oranı, derneğin cinsiyet duyarlılığını yansıtmaktadır. Berlin'deki çeşitli sektörlerden (otomotiv endüstrisi, restoran işletmeciliği, tedarikçiler, vb.) gelen, farklı uluslardan, kültürlerden ve yaş gruplarından girişimciler dernekte aktiftir. MÜSIAD'ın ekonomi, eğitim ve toplum arasındaki etkileşim ve rolü şu cümlelerle açıkça görülür.

Diğer büyük eyaletlerde de dernek temsil edilmekte ve dikkate değer katkılarıyla bakanlıkları işbirliği partneri olarak kazanmayı başardı: "Niedersachsen Türkiye ile ilişkileri yoğunlaştırıyor: İstanbul'da Ekim ortasında uluslararası fuarında Niedersachsen Günü". Dernek, 2015 yılında geleneksel yapılarını güncelledi ve güncel ekonomik ve sosyal koşullara uyum sağlamak amacıyla yeniledi. Ayrıca toplumsal sorumluluğa uygun davranmak için Berlin derneği, sürdürülemez yapıların dağıtılmasını, girişimci derneğin varlığının devamı için gerekli gördü. Berlin Girişimci Derneği'nin yeni getirdiği çok yönlü yönelim, farklı devlet ve devlet dışı kuruluşlarla yeni ortaklıklar ve işbirliklerine yol açtı. Ekonomi politikası ortaklarıyla önemli çalışma komitelerine aktif katılım ve ekonominin sosyopolitik temsilciliği, dernek açısından Berlin'deki çeşitlilik odaklı toplum içindeki bir organizasyon olarak görülen temel görevdir.

musiad.jpg

Yapılar

Dernek geleneksel yapıları, mevcut ekonomik ve sosyal koşullara uyum sağlamak için 2015 yılında yenilendi. Toplumsal sorumluluğun yansıtıcı algılaması, derneğin sürdürülemez yapıların çözülmesini, girişimci derneğin varlığı için bir öz olarak gördü. Berlin Girişimci Derneği'nin benimsediği çeşitlilik odaklı yaklaşım, farklı devlet ve devlet dışı kuruluşlarla yeni ortaklıklar ve işbirliklerine yol açtı. Ekonomi politikası ortaklarına önemli çalışma komitelerine aktif katılım ve göçmen ekonomisinin sosyopolitik temsilciliği, dernek açısından Berlin'deki çoğulcu yönlü toplum içindeki bir organizasyon olarak asli görev olarak görülmektedir.

bottom of page